Thiết bị vật tư ngành chế biến gỗ

dụng cụ cầm tay trong ngành gỗ

máy móc ngành gỗ

thông tin liên hệ
Mr Bùi Tấn Chung
Hotline
0914.222.056 - (0274) 3763048

Dao các loại

Dao bào cuốn
Dao bào cuốn
Dao bào
Dao bào
Bao bào mãnh15x15x2.5
Bao bào mãnh15x15x2.5
Bao bào mãnh30x12x2.5
Bao bào mãnh30x12x2.5
Bao bào mãnh
Bao bào mãnh
Bao bào mãnh
Bao bào mãnh
Dao Mộng Dương
Dao Mộng Dương
Dao R
Dao R
Dao miếng rời 2 quả núi
Dao miếng rời 2 quả núi
Dao miếng rời frew
Dao miếng rời frew
Dao mang cá
Dao mang cá
Dao Mộng Dương
Dao Mộng Dương